สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2

กลุ่มอำนวยการ  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์
088-4349958
Email
วันเกิด
13
เดือนเกิด
12-ธันวาคม
ชื่อ - สกุล
นางดวงใจ คำลือ
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์
081-9526050
Email
วันเกิด
18
เดือนเกิด
11-พฤศจิกายน
ชื่อ - สกุล
น.ส.สมพิศ อินต๊ะรัตน์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
087-9909946
Email
วันเกิด
22
เดือนเกิด
09-กันยายน
ชื่อ - สกุล
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์
0815308516
Email
prcri2@gmail.com
วันเกิด
05
เดือนเกิด
11-พฤศจิกายน
ชื่อ - สกุล
นางสาววิรุฬห์สิริ จันท์ประภากรณ์
ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
Email
วันเกิด
30
เดือนเกิด
05-พฤษภาคม
ชื่อ - สกุล
นายสนอง คนบุญ
ตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช 2
เบอร์โทรศัพท์
089-8557301
Email
วันเกิด
07
เดือนเกิด
12-ธันวาคม
ชื่อ - สกุล
นายประเสริฐ กำลังประสิทธิ์
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทรศัพท์
083-5790838
Email
วันเกิด
29
เดือนเกิด
04-เมษายน
ชื่อ - สกุล
นายสามารถ วิริยะตระกูลธร
ตำแหน่ง
ช่างปูน ช 4
เบอร์โทรศัพท์
086-1141994
Email
วันเกิด
16
เดือนเกิด
05-พฤษภาคม
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 3 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3
[กลับหน้ารวมรายการ]
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.