สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2

กลุ่มกฏหมายและคดี  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
เชิดศักดิ์ กันทาธรรม
ตำแหน่ง
นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
เบอร์โทรศัพท์
Email
chirdsak@hotmail.com
วันเกิด
02
เดือนเกิด
03-มีนาคม
ชื่อ - สกุล
นายอาทิตย์ ปวงมาทา
ตำแหน่ง
นิติกร
เบอร์โทรศัพท์
08-5625-4719
Email
pongmata18@hotmail.com
วันเกิด
8
เดือนเกิด
6-มิถุนายน
ชื่อ - สกุล
สุภาภรณ์ เอสันเทียะ
ตำแหน่ง
อัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิติกร
เบอร์โทรศัพท์
0873568723
Email
mint_gogo@hotmail.co.th
วันเกิด
05
เดือนเกิด
08-สิงหาคม
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
1
[กลับหน้ารวมรายการ]
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.