สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
นายภานุมาศ ยาไทยสงค์
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
Email
desh.p68@gmail.com
วันเกิด
07
เดือนเกิด
05-พฤษภาคม
ชื่อ - สกุล
นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
0864302133
Email
hadcmp@gmail.com
วันเกิด
25
เดือนเกิด
01-มกราคม
ชื่อ - สกุล
นางสาวเบญญา กำลังหาญ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
Email
วันเกิด
เดือนเกิด
-Array
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
1
[กลับหน้ารวมรายการ]
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.