สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 
ลำดับที่ เรื่อง เมื่อ ว/ด/ป โดย
25 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 
[ไฟล์แนบ]
24 / 10 / 2561 หัสดิน เชื้อเมืองพาน
24 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 
[ไฟล์แนบ]
24 / 10 / 2561 หัสดิน เชื้อเมืองพาน
23 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (DMC61)  
[ไฟล์แนบ]
02 / 10 / 2561 นส.ตติยา สุทธะบรรจง
22 ตัวอย่างผังโรงเรียน<br> โรงเรียนสามารถนำไปปรับแก้ไขได้ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 09 / 2561 หัสดิน เชื้อเมืองพาน
21 Power Point NewDLTV 
[ไฟล์แนบ]
05 / 09 / 2561 หัสดิน เชื้อเมืองพาน
18 แผนปฏิบัติการ-สพฐ-2561-สำหรับพิมพ์เล่ม 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2561 หัสดิน เชื้อเมืองพาน
15 นายกพบเพื่อนครูฉบับทางการ 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2561 หัสดิน เชื้อเมืองพาน
14 นโยบาย-สพฐ-ปีงบประมาณ-60 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2561 หัสดิน เชื้อเมืองพาน
13 แผนปฏิบัติการ-สพฐ-2561 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2561 หัสดิน เชื้อเมืองพาน
12 คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) 
[ไฟล์แนบ]
27 / 08 / 2561 หัสดิน เชื้อเมืองพาน
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.