สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เลขาธิการ กพฐ. แถลงจัดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. 4,408 อัตรา
  เมื่อ : 2019-06-11 16:08:10
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ด่วนที่สุด รับสมัครคัดเลือก รองผอ.เขต สังกัด สพฐ.
  เมื่อ : 2019-06-11 15:05:06
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เว็บไซต์สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา อ.แม่สรวย จ.เชียงรา
  เมื่อ : 2019-06-11 11:54:37
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รับสมัครสอบพนักงานราชการ ครูสอนคณิตศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท 10-14 มิ.ย.2562 นี้
  เมื่อ : 2019-06-09 12:33:54
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 5 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท 10-14 มิ.ย.2562 นี้
  เมื่อ : 2019-06-09 11:52:28
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนและคณะศึกษานิเทศก์

image
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน

image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.