สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2019-01-01 10:51:19
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-12-25 10:02:00
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  คัดเลือกได้ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินความพร้อมรับโอนโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะเค็ด ไป อปท.
  เมื่อ : 2018-12-16 11:42:46
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ติดตามการใช้ DLTV โรงเรียนบ้านวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2018-11-28 10:12:56
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-11-28 09:35:30
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
วันแรกของสัปดาห์

image
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

image
งานวันครู

image
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.