สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เชียงรายเกมส์ ปิดฉากแล้ว พบกันใหม่ปีหน้าที่ จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 37 วันที่ 23-31 ม.ค.2559
  เมื่อ : 2015-02-01 06:33:48
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มนิเทศฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร
  เมื่อ : 2015-01-30 19:21:45
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  วรวิทย์ ขาวฟอง จพน.ธุรการ จากกลุ่มนิเทศ มาปฏิบัติงานที่กลุ่มอำนวยการแล้ว
  เมื่อ : 2015-01-30 07:49:58
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ปปจ.เชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาวให้นักเรียน ร.ร.เจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย
  เมื่อ : 2015-01-28 10:47:38
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาราะบีย สวรรคตแล้ว แจ้งลดธงครึ่งเสา 26-28 ม.ค.58 นี้
  เมื่อ : 2015-01-26 10:01:30
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนและคณะศึกษานิเทศก์

image
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน

image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.