สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  มุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 ก.ย.2556
  เมื่อ : 2013-10-24 20:43:48
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  อบจ.เชียงราย มอบ"โลชั่นทาผิวป้องกันยุง"ให้ทุกโรงเรียนใน อ.เวียงป่าเป้า พื้นที่เสี่ยงไข้เลือดออก
  เมื่อ : 2013-10-24 20:27:36
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  บ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) อ.แม่สรวย ประสบเหตุเพลิงไหม้
  เมื่อ : 2013-10-24 19:53:50
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
วันแรกของสัปดาห์

image
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

image
งานวันครู

image
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.