สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผอ.เขต สพป.ชร.2 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านวาวี ร.ร.บ้านเลาลี ร.ร.บ้านปางกิ่ว
  เมื่อ : 2019-06-19 10:24:34
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนชุมชนบ้านสันก้างปลา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2019-06-19 10:15:13
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ครูคนไหนอยากเป็น “ศึกษานิเทศก์” ห้ามพลาด !!! สพฐ.เปิดรับสมัคร 2-8 ส.ค.นี้
  เมื่อ : 2019-06-18 22:38:06
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ติดตามการใช้ภาษาไทยบนพื้นที่สูงฯ
  เมื่อ : 2019-06-18 22:08:45
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ อ.พาน จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2019-06-17 11:53:25
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนและคณะศึกษานิเทศก์

image
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน

image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.