สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  อดุลย์ เชียงแรง อดีตผอ.กลุ่มอำนวยการ เสียชีวิตแล้ว!
  เมื่อ : 2019-05-16 21:13:29
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม DLTV TELETRAINING การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV
  เมื่อ : 2019-05-14 09:39:46
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามที่ กสศ.ได้โอนเงินอุดหนุนทุนเสมอภาคทางการศึกษา
  เมื่อ : 2019-05-11 16:01:49
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  เมื่อ : 2019-05-11 16:00:46
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอโครงการ การนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียน
  เมื่อ : 2019-05-11 15:56:16
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)) ได้จัดกิจกรรม พี่ตัดผมให้น้อง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ

image
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันแรก 16 พฤษภาคม 2562

image
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร 2ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

image
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวาวีฉบับที่ 1 ต้อนรับเปิดเทอม

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.