สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-07-10 14:09:45
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-07-10 14:08:46
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-07-10 14:08:10
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-07-10 14:06:55
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-07-10 13:55:16
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ติดตาม คุณภาพการศึกษา

image
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบติการ เรื่อง สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชน

image
โรงเรียน บ้านป่าตึงงาม รับการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา

image
โรงเรียนบ้านร้องบง เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.