สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ติดตามการใช้ DLTV โรงเรียนบ้านวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2018-11-28 10:12:56
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-11-28 09:35:30
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มไอซีที ตรวจเยี่ยมระบบ DLTV โรงเรียนริมวัง2-โรงเรียนปางเกาะทราย
  เมื่อ : 2018-11-18 13:49:59
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-11-10 10:21:51
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-11-10 10:20:50
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู

image
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการ PLC

image
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9

image
โรงเรียนบ้านร้องบง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการ "วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561"

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.