สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-09-02 07:37:38
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-09-02 07:36:58
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-09-02 07:25:46
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-09-02 07:20:06
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2018-09-02 07:19:39
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
โรงเรียนบ้านเหมืองง่า รับมอบสีทาอาคารเรียนจากบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัด

image
โรงเรียนบ้านเหมืองง่า รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2561

image
รร.ห้วยน้ำขุ่นวิทยา รร.ลูกเสือคุณธรรม วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลือนโครงการคุณธรรม สพฐ.

image
สารห้วยไคร้ประจำเดือนกันยายน 2561

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.