สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
  เมื่อ : 2019-07-18 10:58:05
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ดีต่อใจ💝ท่านมาเราดีใจ ท่านไปเราคิดถึง😘😘 มา 1 ไป 4
  เมื่อ : 2019-07-18 10:56:14
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มนิเทศฯ
  เมื่อ : 2019-07-16 11:24:33
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มอำนวยการ
  เมื่อ : 2019-07-16 11:13:19
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สพป.เชียงราย เขต 2
  เมื่อ : 2019-07-16 11:05:05
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
โรงเรียนบ้านร้องบง ต้อนรับการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

image
โรงเรียนบ้านร้องบง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562

image
โรงเรียนบ้านร้องบง ร่วมกิจกรรมแต่งเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

image
โรงเรียนบ้านร้องบง ดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.