สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เชิญชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.
  เมื่อ : 2019-02-16 20:42:25
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2019-02-16 20:38:30
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  การประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียน ป.1 Reading Test RT2561
  เมื่อ : 2019-02-16 20:35:07
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ครูสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 สอบผู้เป็นบริหารสถานศึกษาฯได้ ตามประกาศจาก กศจ.ต่างๆ
  เมื่อ : 2019-02-16 20:33:00
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2019-02-12 10:09:12
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโป่ง

image
โรงเรียนแม่ตะละวิทยาได้เข้าอบรม โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ปันสุข

image
ประชาสัมพันธ์วารสารโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

image
การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2562

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.