สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รมช.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ
  เมื่อ : 2018-05-01 10:01:03
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผู้บริหารการศึกษา,สมาคมครูฯ เวียงป่าเป้า ดำหัวเลขาธิการ กพฐ
  เมื่อ : 2018-04-29 20:58:10
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านอบรมศึกษานิเทศก์
  เมื่อ : 2018-04-29 17:24:11
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ข้าราชการครู Booking ผ่าน Training Obec ตั้งแต่ 25 เม.ย.2561 เป็นต้นไป
  เมื่อ : 2018-04-29 17:22:58
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองฯ-ผอ.กลุ่มฯ ทดสอบความรู้ ฉก.ชน.สพฐ.-ประชุมคณะทำงาน TEPE Online
  เมื่อ : 2018-04-29 17:21:40
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวางแผนกำหนดทิศทางในการยกระดับคุณภาพและพัฒนาฯ

image
การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

image
โรงเรียนบ้านวาวี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561

image
โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2561

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.