สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เชิญร่วม PLC งานกองทุน กสศ. และ ระบบ CCT
  เมื่อ : 2019-09-15 20:49:19
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา จัดอบรมด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
  เมื่อ : 2019-09-15 20:43:09
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั่วประเทศ
  เมื่อ : 2019-09-15 20:17:09
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สพป.เชียงราย เขต 2
  เมื่อ : 2019-09-15 19:55:03
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สพป.เชียงราย เขต 2
  เมื่อ : 2019-09-15 19:52:04
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
โรงเรียนทานตะวันวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายส่งเสริมภาษาอังกฤษ English Camp

image
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

image
ประชาสัมพันธ์วารสารโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

image
โรงเรียนแม่ตะละวิทยา ได้เข้าโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา TFE และประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.