สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ติดตามโครงการฯ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
  เมื่อ : 2019-07-06 20:36:36
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ติดตามที่พักนักเรียน เพื่อประกาศเป็นโรงเรียนประจำพักนอน
  เมื่อ : 2019-07-06 20:18:22
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ติดตามที่พักนักเรียน เพื่อประกาศเป็นโรงเรียนประจำพักนอน
  เมื่อ : 2019-07-06 16:35:49
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15
  เมื่อ : 2019-07-06 12:53:19
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ติดตามที่พักนักเรียน เพื่อประกาศเป็นโรงเรียนประจำพักนอน
  เมื่อ : 2019-07-06 12:50:21
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
โรงเรียนบ้านร้องบง ต้อนรับการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

image
โรงเรียนบ้านร้องบง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562

image
โรงเรียนบ้านร้องบง ร่วมกิจกรรมแต่งเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

image
โรงเรียนบ้านร้องบง ดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.