สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประเมินความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  เมื่อ : 2019-03-10 11:01:42
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประเมินความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  เมื่อ : 2019-03-10 11:00:41
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประเมินความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  เมื่อ : 2019-03-10 10:59:29
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประเมินความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  เมื่อ : 2019-03-10 10:58:23
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผู้ตรวจราชการ ศธ. ติดตามผลการจัดการศึกษา
  เมื่อ : 2019-03-10 10:57:05
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

image
กิจกรรมทำบุญสืบชะตาโรงเรียนบ้านปางหก

image
กิจกรรมสร้างสื่อจัดสรรค์การเรียนของนักเรียน

image
กิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางหก

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.