สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ถ่ายทอดสด... อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านวินัยและกฎหมายฯ ณ รร.เชียงรายแกรนด์รูม
  เมื่อ : 2015-07-15 23:25:03
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองวิญญู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลกรฯ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ณ รร.เชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
  เมื่อ : 2015-07-15 23:25:16
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ร.ร.บ้านแม่แก้วเหนือ หลุด1 ใน5 ร.ร.บ้านโป่งพระบาท ชร.1เข้าชิงร.ร.ขนาดเล็กที่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  เมื่อ : 2015-07-13 10:22:13
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผอ.ประถมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 4 ปี เน้นทุกกลุ่มต้องขับเคลื่อนตามแผนเร็ว
  เมื่อ : 2015-07-09 20:52:41
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผอ.ประถม ประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกศึกษานิเทศก์ พร้อมประกาศผลเร็วที่สุด
  เมื่อ : 2015-07-07 13:50:00
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
โรงเรียนบ้านร้องบง ต้อนรับการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

image
โรงเรียนบ้านร้องบง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562

image
โรงเรียนบ้านร้องบง ร่วมกิจกรรมแต่งเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

image
โรงเรียนบ้านร้องบง ดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.