สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ข้าราชการใน สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินถวายในหลวง
  เมื่อ : 2013-12-03 12:08:18
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  จาตุรนต์ ฉายแสง เปิดการเสวนาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนท์
  เมื่อ : 2013-12-01 13:26:29
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ดร.เอกชัย เปิดอาคารเรียน
  เมื่อ : 2013-11-30 02:22:33
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองวิญญู พร้อมศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะครู-ผู้บริหาร ประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงานร.ร.บ้านห้วยหินลาดใน
  เมื่อ : 2013-11-30 02:24:12
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองวิญญู พร้อมศน.บัณฑิต เยี่ยมร.ร.บ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า
  เมื่อ : 2013-11-30 02:24:39
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ร่วมงานบวงสรวงศาลสมเด็จพระณเรศวรมหาราช

image
ผู้อำนวยการพร้อมคณะครู ร่วมงานวันครูอำเภอแม่สรวย

image
วันแรกของสัปดาห์

image
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.