สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ร่วมประชุมจิตอาสา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  เมื่อ : 2019-03-12 10:25:43
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประเมินพัฒนาการปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
  เมื่อ : 2019-03-12 10:24:15
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  วิศวกรโยธา สพฐ.สำรวจอาคารเรียน สปช.105/25 เสริมกำลังต้านแรงแผ่นดินไหว
  เมื่อ : 2019-03-12 10:22:24
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  อบรม 150 ครูวัดผล ใช้โปรแกรม School Mis ปีการศึกษา 2561
  เมื่อ : 2019-03-12 10:18:00
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ว.วชิรเมธี เปิดห้องสมุดวชิรปัญญา ร.ร.บ้านห้วยส้านพลับพลา
  เมื่อ : 2019-03-10 11:03:03
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา

image

image
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว

image
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวาวีเข้ารับการประเมินการบริหารการจัดการศึกษา 2/2561

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.