สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองผู้ว่าฯเชียงราย ปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 ภาคเหนือ
  เมื่อ : 2019-06-11 16:34:33
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะฯภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562
  เมื่อ : 2019-06-11 16:36:55
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ทำบุญอาคารต่อเติมห้องเรียนปางกลาง โรงเรียนบ้านวาวี อ.แม่รวย จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2019-06-10 20:12:57
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ที่ปรึกษา ก.ค.ศ. เปิดงานแสดงผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน
  เมื่อ : 2019-06-09 21:27:27
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประชุมผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
  เมื่อ : 2019-06-08 19:55:33
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนและคณะศึกษานิเทศก์

image
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน

image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.