สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ฝึกอบรมครูให้มีทักษะการฟัง-พูดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงฯ
  เมื่อ : 2019-06-16 12:35:56
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผอ.เขต ให้กำลังใจการอบรมผ่านระบบทางไกลสเต็มศึกษา
  เมื่อ : 2019-06-16 12:15:50
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ 16 เปิดกีฬาสานสัมพันธ์ รวมพลัง การศึกษาเจียงฮาย
  เมื่อ : 2019-06-16 09:18:09
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประชุม หมู่เฮา บ่อเอาโกง
  เมื่อ : 2019-06-16 09:19:03
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผ่านมา 4 วัน ผู้มาสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 28 คน-ครูผู้สอน 89 คน รวม 117 คนแล้ว!
  เมื่อ : 2019-06-14 10:13:33
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนและคณะศึกษานิเทศก์

image
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน

image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.