สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เบญจรัตน์-พิมพิกา เอกภาษาไทย ม.พะเยา ฝึกงานเขต 2 ถึงเมษายน นี้
  เมื่อ : 2019-01-18 09:53:17
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกระบวนการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน
  เมื่อ : 2019-01-18 09:33:07
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  หมอธี...เล็งขยายเวลาเกษียณอายุราชการครูไปถึงเดือนมีนาคม
  เมื่อ : 2019-01-18 09:31:28
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
  เมื่อ : 2019-01-18 09:22:39
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เยี่ยมน.ส.นภารัตน์ ปริมิตร ให้กำเนิดบุตรชาย
  เมื่อ : 2019-01-18 09:20:48
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

image
งานวันครู

image
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

image
กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.