สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2562)
  เมื่อ : 2019-03-16 16:52:35
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ร่วมวางหรีดอาลัยนักเรียน ม.3 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
  เมื่อ : 2019-03-16 16:44:12
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ชมรายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2562 ประจำวันพุธที่13 มีนาคม 2562
  เมื่อ : 2019-03-16 16:41:05
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ศึกษาดูงาน สพม.36 (เชียงราย-พะเยา)
  เมื่อ : 2019-03-16 16:39:20
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  คุณแม่ใส ใจกล้า อายุ 91 ปี เสียชีวิตแล้ว!
  เมื่อ : 2019-03-12 10:26:49
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา

image

image
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว

image
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวาวีเข้ารับการประเมินการบริหารการจัดการศึกษา 2/2561

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.