สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองณัฏฐกันย์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ-ป่างิ้ว-บ้านสัน-บ้านลังกา-บ้านป่าสัก อ.เวียงป่าเป้า
  เมื่อ : 2019-06-18 21:57:36
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปูแกงฯ-พานพสกสวัสดิ์-อนุบาลพาน
  เมื่อ : 2019-06-18 21:46:23
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 เก็บกระเป๋าเงินได้ ส่งคืนเจ้าของแล้ว!
  เมื่อ : 2019-06-18 06:40:29
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประชุมรับฟังการชี้แจงข้อมูล ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
  เมื่อ : 2019-06-18 06:26:09
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประชุมติดตามคุณธรรมความโปร่งใสของสำนักงานเขตฯ ITA จ.เชียงใหม่
  เมื่อ : 2019-06-17 10:42:23
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนและคณะศึกษานิเทศก์

image
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน

image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.