สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ครูผู้ช่วยใหม่ 16 ราย บรรจุเข้ารับราชการแล้ววันนี้!
  เมื่อ : 2019-01-18 10:25:47
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผอ.จรัญ แจ้งมณี อวยพรเนื่องในวันครู ประจำปี 2562
  เมื่อ : 2019-01-18 10:19:19
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผอ.เขต เยี่ยมน้องกันต์
  เมื่อ : 2019-01-18 10:05:13
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผอ.เขต ร่วมงานวันครูอำเภอแม่สรวย 16 มกราคม 2562
  เมื่อ : 2019-01-18 10:00:58
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สอบคัดเลือกนักวิชาการเงินและบัญชี (ชก./ชพ.)(จพง.ชง./จพง.อาวุโส)
  เมื่อ : 2019-01-18 09:56:04
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
วันแรกของสัปดาห์

image
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

image
งานวันครู

image
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.