สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณแม่อนงค์ อุ่นเรือน
  เมื่อ : 2019-03-19 20:02:43
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .
  เมื่อ : 2019-03-19 19:59:52
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เปิดประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนครู
  เมื่อ : 2019-03-19 10:45:58
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผอ.5 กลุ่ม ร่วมอาลัย แม่อนงค์ อุ่นเรือน เสียชีวิตแล้ว!
  เมื่อ : 2019-03-19 10:43:57
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ศึกษานิเทศก์ ประเมินพัฒนาการปฐมวัยโรงเรียนบ้านสักพัฒนา
  เมื่อ : 2019-03-19 10:42:31
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา

image

image
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว

image
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวาวีเข้ารับการประเมินการบริหารการจัดการศึกษา 2/2561

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.