สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประกาศแล้ว! นายกสมาคมฯอำเภอแม่สรวยคนใหม่
  เมื่อ : 2019-01-19 15:18:17
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มไอซีที-งานปชส. จัดอบรม 155 ธุรการฯ ฝึกทำข่าว ปชส.โรงเรียน
  เมื่อ : 2019-01-19 10:54:21
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สังเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เมื่อ : 2019-01-19 09:59:08
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  มอบป้ายรางวัลชนะเลิศประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานเขตฯ
  เมื่อ : 2019-01-19 09:27:15
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา
  เมื่อ : 2019-01-19 09:26:03
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
วันแรกของสัปดาห์

image
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

image
งานวันครู

image
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.