สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองณัฏฐกันย์-ผอ.ลัดดาวรรณ ประเมินโรงเรียนพระราชทาน จ.เชียงใหม่
  เมื่อ : 2018-01-23 07:33:16
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร.ร.บ้านหนองผำ-ร.ร.บ้านต้นยาง
  เมื่อ : 2018-01-23 07:31:28
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ชี้แจงกรรมการสอบ O-NET ร.ร.ป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า
  เมื่อ : 2018-01-23 07:29:31
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รมว.ศธ.ประชุมทางไกลแจงระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนต้อง 100% ภายใน 31 มี.ค.2561 นี้
  เมื่อ : 2018-01-21 16:42:31
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการวันสุดท้าย มีผู้มาสมัคร 8 ราย
  เมื่อ : 2018-01-21 16:40:19
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
โรงเรียนเวียงผาวิทยานำนักเรียนชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

image
ตรวจรับโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ โรงเรียนบ้านแม่แก้ว

image
คณะครูโรงเรียนเวียงผาวิทยาเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู

image
นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครูดีในดวง

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.