สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑล 750 ปีเมืองเชียงราย
  เมื่อ : 2019-07-16 10:44:32
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผอ.จรัญ นำเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตฯถวายเทียนพรรษา
  เมื่อ : 2019-07-15 11:34:34
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มอบอาคารต้านแผ่นดินไหว คุซาโนะเนะ ให้โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
  เมื่อ : 2019-07-13 16:41:28
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองวรพงษ์ ติดตามงานก่อสร้างฯ โรงเรียนบ้านวาวี-เลาลี-ปางกิ่วฯ อ.แม่สรวย
  เมื่อ : 2019-07-11 22:48:57
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คนใหม่ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่แล้ว!
  เมื่อ : 2019-07-11 22:31:02
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
โรงเรียนบ้านร้องบง ต้อนรับการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

image
โรงเรียนบ้านร้องบง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562

image
โรงเรียนบ้านร้องบง ร่วมกิจกรรมแต่งเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

image
โรงเรียนบ้านร้องบง ดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.