สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รับมอบภาพเทพอวยชัยให้พร
  เมื่อ : 2019-02-16 20:40:39
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กิจกรรมวันหัวใจสีแดง ครั้งที่ 2
  เมื่อ : 2019-02-16 20:39:32
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มนิเทศฯ เยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียน ป.1 Reading Test RT2561
  เมื่อ : 2019-02-16 20:36:30
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  พีระ รัตนวิจิตร เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนใหม่!
  เมื่อ : 2019-02-16 20:34:04
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองณัฏฐกันย์ นำผอ.กลุ่มฯ ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2562 ประจำวันที่ 13 ก.พ. 2562
  เมื่อ : 2019-02-13 09:14:55
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโป่ง

image
โรงเรียนแม่ตะละวิทยาได้เข้าอบรม โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ปันสุข

image
ประชาสัมพันธ์วารสารโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

image
การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2562

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.