สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  แจ็ก หม่า 馬雲 “อาลีบาบา” ทุ่ม 11,000 ล้านบาท ลงทุน EEC
  เมื่อ : 2018-04-23 16:49:42
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเชิญ ร่วมประกวด MV ประกอบเพลง
  เมื่อ : 2018-04-23 16:47:52
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  คู่มือการใช้งานระบบ ของผู้ใช้แต่ละสิทธิ์
  เมื่อ : 2018-04-23 16:41:27
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า-ชมรมครูปฐมวัย จัดอบรมทำหลักสูตรปฐมวัย
  เมื่อ : 2018-04-23 16:40:06
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ดำหัวผู้ใหญ่บ้านร่องศาลา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2018-04-23 16:38:27
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ยกเสาเอก อาคารเรียนสปช.2/28 ร.ร.แม่อ้อประชารัฐ /แม่แก้ว 6 เมษายน 2561

image
ตรวจมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร 2/28 รร.แม่แก้ว

image
โรงเรียนบ้านดอยช้างจัดพิธีรับส่งมอบอาคาร "ห้องเรียน พอดี พอดี"

image
โรงเรียนบ้านดอยช้างจัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.