สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน ได้รับการคัดเลือกเป็นธุรการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย
  เมื่อ : 2018-08-09 11:40:52
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ จนท.ธุรการ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2
  เมื่อ : 2018-08-09 10:16:26
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ต้อนรับคณะจาก สพป.เชียงราย เขต 4 ส่งตัวเจ้าพนักงานธุรการ
  เมื่อ : 2018-08-07 14:26:01
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประชุมเตรียมสอบธุรการ 7 ส.ค.2561 นี้
  เมื่อ : 2018-08-07 14:24:30
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ข้าราชการ-สหพันธ์ครู-นายอำเภอแม่ลาว ร่วมประชุมเพลิง ส่งดวงวิญญาณ ผอ.สำราญ โปทาวี แล้ว!
  เมื่อ : 2018-08-07 14:23:00
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ติดตาม คุณภาพการศึกษา

image
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบติการ เรื่อง สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชน

image
โรงเรียน บ้านป่าตึงงาม รับการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา

image
โรงเรียนบ้านร้องบง เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.