สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ชมรายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2562 ประจำวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
  เมื่อ : 2019-11-13 10:01:39
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  พัฒนาฝีมือแรงงาน-จัดหางาน จ.ชร.-ศธจ.ชร. แจงครูแนะแนว แนะอาชีพให้ นร.ยากจน
  เมื่อ : 2019-11-13 10:02:16
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประชุมทำรายละเอียด บรรจุ-แต่งตั้ง-ย้ายข้าราชการครูฯ ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนเสนอเข้า อกศจ.เชียงราย
  เมื่อ : 2019-11-12 14:26:34
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สพฐ. ประเมิน 7 ขั้นตอน โรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2019-11-12 12:38:39
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  คณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2562
  เมื่อ : 2019-11-12 12:01:40
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ดินดำนิวส์ 06/2562

image
กีฬาสีภายในโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ประจำปี 2562

image
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

image
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ต้อนรับคณะ บริษัท อินดี้ทีเชิ้ต จำกัด

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.