สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมดูนักเรียนเล่าข่าว ในวันเปิดภาคเรียนใหม่
  เมื่อ : 2019-05-17 15:11:54
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ร่วมอาลัย ผอ.อดุลย์ เชียงแรง
  เมื่อ : 2019-05-17 13:45:49
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  10 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ รายงานตัวเลือกโรงเรียนแล้ว!
  เมื่อ : 2019-05-16 21:11:43
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  3 ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ดูแลนักเรียนพ้นอันตราย
  เมื่อ : 2019-05-15 09:42:50
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ประชุมผู้บริหารฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
  เมื่อ : 2019-05-15 09:39:26
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)) ได้จัดกิจกรรม พี่ตัดผมให้น้อง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ

image
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันแรก 16 พฤษภาคม 2562

image
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร 2ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

image
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวาวีฉบับที่ 1 ต้อนรับเปิดเทอม

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.