สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองวรพงษ์ เปิดประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมตัดสินงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตฯ 21-21 ก.ย.62 นี้
  เมื่อ : 2019-09-15 17:46:54
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน พบบุคลากรในคลัสเตอร์ 16
  เมื่อ : 2019-09-15 17:31:18
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Cluster16
  เมื่อ : 2019-09-15 17:30:04
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองณัฏฐกันย์ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
  เมื่อ : 2019-09-15 17:27:49
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองวรพงษ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
  เมื่อ : 2019-09-15 16:58:00
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
โรงเรียนทานตะวันวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายส่งเสริมภาษาอังกฤษ English Camp

image
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

image
ประชาสัมพันธ์วารสารโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

image
โรงเรียนแม่ตะละวิทยา ได้เข้าโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา TFE และประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.