สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รับการติดตามจาก ค.ต.ป.ประจำกระทรวง ศธ.
  เมื่อ : 2018-06-11 22:09:26
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ติดตามโครงการอาหารกลางวันฯ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา
  เมื่อ : 2018-06-11 22:07:51
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ติดตามโครงการอาหารกลางวันฯ โรงเรียนบ้านดงมะดะ
  เมื่อ : 2018-06-11 22:06:38
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ธุรการโรงเรียน-พี่เลี้ยงเด็กพิการ รายงานตัวแล้ว!
  เมื่อ : 2018-06-11 22:04:21
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  เตรียมออกติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
  เมื่อ : 2018-06-11 22:03:09
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวางแผนกำหนดทิศทางในการยกระดับคุณภาพและพัฒนาฯ

image
การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

image
โรงเรียนบ้านวาวี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561

image
โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2561

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.