สพป.ชร.2
 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องบง ศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1
 
image

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายประกอบ สนมฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องบง พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเสมามังราย กลุ่ม 1 สพป.เชียงราย เขต 2 ได้ศึกษาดูงาน ตามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามข้อตกลง (Performance Agreement) ระยะ 1 ปี เพื่อเป็นกลยุทธ์ และเป็นแบบอย่างในการบริหารการศึกษา

ณ โรงเรียนบ้านสันกลาง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ABEC) และ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มาตรฐานสากล (OBECQA) สพป.เชียงราย เขต 1 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพและข่าวโดย :: บ้านร้องบง  เมื่อ :: 2020-02-14 08:13:01
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.