สพป.ชร.2
 
 ร.ร. ห้วยน้ำขุ่นวิทยา โดยนายสนิท นันทชัย ผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนรับการนิเทศจากมูลนิธิยุวพัฒน์
 
image

ดร.ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม นายนพคุณ จันต๊ะวงค์ นิเทศอาสา และเจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา โดยมีนายสนิท นันทชัย. ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โครงงานคุณธรรมของโรงเรียนและผู้บริหาร ในวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓

ดร.ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม นายนพคุณ จันต๊ะวงค์ นิเทศอาสา และเจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา โดยมีนายสนิท นันทชัย. ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โครงงานคุณธรรมของโรงเรียนและผู้บริหาร ในวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓

ภาพและข่าวโดย :: ห้วยน้ำขุ่นวิทยา  เมื่อ :: 2020-02-13 19:10:16
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.