สพป.ชร.2
 
 จิตอาสาทำความดี
 
image

ด้วยโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ของโรงเรียน ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบของโรงเรียน ทำความสะอาดพื้นที่จุดอับ- จุดเสี่ยง ตกแต่งต้นไม้บริเวณถนนตลอดทางเข้า-ออกภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ทาสีภายในห้องเรียน จัดเตรียมแปลงปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฎิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ทางโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมพัฒนาโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา และขอขอบคุณเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ที่อนุเคราะห์รถกระเช้ามา

-

ภาพและข่าวโดย :: อนุบาลศรีโพธิ์เงิน  เมื่อ :: 2020-01-15 08:29:46
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.