สพป.ชร.2
 
 โรงเรียนบ้านร้องบง ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
 
image

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านร้องบง ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 37 คน โดยมีวิทยากรจากคณะครูจากโรงเรียนบ้านร้องบง มาให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้

โดยมีวิทยากรจากคณะครูจากโรงเรียนบ้านร้องบง มาให้ความรู้ในการอบรม ดังนี้ 1. นางสาวจารุมาศ ฟุ่มเฟือย 2. นายเปรม เปลี่ยววิญญา 3. นางสาวจิตต์อารี เลิศตรงจิตร 4. นางสาวจิตตมาส อิ่นคำ 5. นางสาวรุจิรา อุ่นเรือน

ภาพและข่าวโดย :: บ้านร้องบง  เมื่อ :: 2019-09-10 09:55:03
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.