สพป.ชร.2
 
 โรงเรียนบ้านร้องบง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเด็กและเยาวชนคนจิตอาสา
 
image

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านร้องบง ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ตามโครงการเด็กเยาวชนคนจิตอาสา (Chediloung) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 56 คน

นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เป็นจิตอาสา มีจิตสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม กิจกรรมทาความสะอาดโรงเรียน วัด และชุมชนใกล้เคียง โดยมีวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง มาให้ความรู้ในการอบรมกิจกรรมตามโครงการในครั้งนี้

ภาพและข่าวโดย :: บ้านร้องบง  เมื่อ :: 2019-09-10 09:29:56
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.