สพป.ชร.2
 
 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายระดับพื้นที่การศึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานฯ
 
image

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประธานโครงการการบูรณาการความร่วมมือระดับศูนย์เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพระดับของเรียนประจำปี2562 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ในการนี้กลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรึกษา IQA ระดับภาค และได้ให้คำแนะนำจากที่ปรึกษา IQA เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป

ภาพและข่าวโดย :: บ้านห้วยไคร้  เมื่อ :: 2019-09-09 23:23:49
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.