สพป.ชร.2
 
 วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 การรับธรรมะและเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนใหม่ โรงเรียนสันกลางวิทยา เพื่
 
image

วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 การรับธรรมะและเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนใหม่ โรงเรียนสันกลางวิทยา เพื่อรับธรรมะ ในปีการศึกษา 2562 ณ สถานปฏิบัติธรรม มูลนิธิฟ้าส่องหล้าประเทศไต้หวัน อ.พาน จ.เชียงราย

วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 การรับธรรมะและเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนใหม่ โรงเรียนสันกลางวิทยา เพื่อรับธรรมะ ในปีการศึกษา 2562 ณ สถานปฏิบัติธรรม มูลนิธิฟ้าส่องหล้าประเทศไต้หวัน อ.พาน จ.เชียงราย

ภาพและข่าวโดย :: สันกลางวิทยา  เมื่อ :: 2019-07-10 11:19:33
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.