สพป.ชร.2
 
 ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนและคณะศึกษานิเทศก์
 
image

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้โดยดร.สุทัด จันทะสินธุ์ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และสภานักเรียนร่วมกันต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ซึ่งได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ตามโครงการพัฒนาทักษะการฟัง พูด สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง และโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนบนพื้นที่สูงภาพและข่าวโดย :: บ้านห้วยไคร้  เมื่อ :: 2019-06-19 15:39:22
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.