สพป.ชร.2
 
 ประชุม เรื่อง “ความจำเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน”
 
image

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และคณะผู้บริหาร ได้มาประชุม เรื่อง “ความจำเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน”

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และคณะผู้บริหาร ได้มาประชุม เรื่อง “ความจำเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน”

ภาพและข่าวโดย :: บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)  เมื่อ :: 2019-06-18 18:37:47
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.