สพป.ชร.2
 
 การเข้าร่วมแข่งขันความสามารถภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
 
image

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านร้องบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นำโดยท่าน ผอ.รร.ประกอบ สนมฉ่ำ และคุณครูสังวาลย์ ใจปิน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

โดยมีนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้น ป.1–3 เด็กหญิงชนัฐปภา มหาวุฒิ ระดับชั้น ป.4-6 เด็กหญิงวราลี มุณีคำ การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.1-3 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ขุนนาม และระดับชั้น ป.4-6 เด็กหญิงกมลรัตน์ พรมสวัสดิ์ คุณครูผู้ฝึกสอน ครูสังวาลย์ ใจปิน และครูสุมาลี ขุนนาม

ภาพและข่าวโดย :: บ้านร้องบง  เมื่อ :: 2019-06-11 14:15:06
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.