สพป.ชร.2
 
 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว
 
image

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นำโดยนายอำเภอเวียงป่าเป้าและคณะ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดำเนินการออกให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม ชี้แจงข่าวสารจากส่วนราชการ และให้บริการของหน่วยราชการต่างๆ

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นำโดยนายอำเภอเวียงป่าเป้าและคณะ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดำเนินการออกให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม ชี้แจงข่าวสารจากส่วนราชการ และให้บริการของหน่วยราชการต่างๆ

ภาพและข่าวโดย :: บ้านแม่ตะละ  เมื่อ :: 2019-06-11 11:08:49
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.