สพป.ชร.2
 
 โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 เข้าร่วมงานแสดงผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน
 
image

โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 เข้าร่วมงานแสดงผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายสมยศ มีเทศก์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนร่วมแสดงผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นผลงานการแข่งขันการพูดภาจีน นวัตกรรมการนิเทศการอ่านออกเขียนได้ และการนำเสนอ SMART Model ของโรงเรียนบ้านวาวีที่สนองนโยบาย CR2act ของเขตพ

โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 เข้าร่วมงานแสดงผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายสมยศ มีเทศก์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนร่วมแสดงผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นผลงานการแข่งขันการพูดภาจีน นวัตกรรมการนิเทศการอ่านออกเขียนได้ และการนำเสนอ SMART Model ของโรงเรียนบ้านวาวีที่สนองนโยบาย CR2act ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 การแสดงผลงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพและข่าวโดย :: บ้านวาวี  เมื่อ :: 2019-06-12 21:52:48
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.