สพป.ชร.2
 
 ต้อนรับวันเปิดเทอม โรงเรียนแม่ตะละวิทยาได้เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2562
 
image

ต้อนรับวันเปิดเทอม โรงเรียนแม่ตะละวิทยาได้เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยมี นายรชฏ อิ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวทักทายต้อนรับและให้โอวาส นักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนที่ได้เลื่อนระดับชั้น โดยคณะครูได้เตรียมความพร้อมมาก่อนแล้ว พร้อมจัดการเรียนการสอนได้ทันที

ต้อนรับวันเปิดเทอม โรงเรียนแม่ตะละวิทยาได้เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยมี นายรชฏ อิ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวทักทายต้อนรับและให้โอวาส นักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนที่ได้เลื่อนระดับชั้น โดยคณะครูได้เตรียมความพร้อมมาก่อนแล้ว พร้อมจัดการเรียนการสอนได้ทันที

ภาพและข่าวโดย :: บ้านแม่ตะละ  เมื่อ :: 2019-05-16 15:00:11
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.