สพป.ชร.2
 
 พัฒนาโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562
 
image

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ชาวบ้านในเขตบริการได้แก่ หมู่บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่บ้านห้วยธาตุ หมู่บ้านปางซาง หมู่บ้านห้วยขี้เหล็ก หมู่บ้านห้วยไคร้ และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ร่วมกันพัฒนาสถานที่และแหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนให้มีความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 และมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ภาพและข่าวโดย :: บ้านห้วยไคร้  เมื่อ :: 2019-05-14 15:05:00
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.