สพป.ชร.2
 
 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมพื้นฐาน
 
image

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมพื้นฐาน ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวาวี โดยมีนายสมเดช พิศาลไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ประธานศูนย์เครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวเปิดรายงาน มีคณะครูจากทั้ง 8 โรงเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ได้แก่ โรงเรียนบ้านวาวี โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ โรงเรียนดอยเวียงวิทยา โรงเรียนบ้านขุนสรวย โรงเรียนบ้านเลาลี โรงเรียนบ้านมัง

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมพื้นฐาน ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวาวี โดยมีนายสมเดช พิศาลไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ประธานศูนย์เครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวเปิดรายงาน มีคณะครูจากทั้ง 8 โรงเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ได้แก่ โรงเรียนบ้านวาวี โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ โรงเรียนดอยเวียงวิทยา โรงเรียนบ้านขุนสรวย โรงเรียนบ้านเลาลี โรงเรียนบ้านมังกล่า โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า โรงเรียนบ้านปางกิ่ว โดยการอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้ด้านการนำเสนอ เช่น โปรแกรม Photoshop โปรแกรม Sony Vegas เป็นต้น การจัดอบรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพและข่าวโดย :: บ้านวาวี  เมื่อ :: 2019-05-12 15:06:26
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.