สพป.ชร.2
 
 การจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
 
image

โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ได้จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ในระดับประถมศึกษาตอนปลายให้กับคณะครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2562

โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ได้จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ในระดับประถมศึกษาตอนปลายให้กับคณะครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2562

ภาพและข่าวโดย :: ชุมชนบ้านสันจำปา  เมื่อ :: 2019-04-29 14:37:25
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.