สพป.ชร.2
 
 ติดตามการประกันคุณภาพภายใน-รับประเมินภายนอกรอบสี่
 
image

.

ติดตามการประกันคุณภาพภายใน-รับประเมินภายนอกรอบสี่ - นายสุวิทย์ บั้งเงิน นางพรมเมือง เทวตา และนายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. ของโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน และโรงเรียนบ้านโฮ่ง อ.เวียงป่าเป้า การเตรียมการของทั้งสองโรงเรียน มีความพร้อมรับการประเมิน และขอเป็นกำลังท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านครับ (จตุพล/ภาพ-ข่าว)ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2020-02-13 20:47:03
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.