สพป.ชร.2
 
 ตสน.-การเงิน จัดอบรมผู้บริหาร-ครูทำหน้าที่การเงินบัญชีพัสดุ รุ่นที่ 15 กลุ่มศรีเวียง อ.เวียงป่าเป้า
 
image

หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรมสัญจร รุ่นที่ 15 กลุ่มศรีเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 5 โรงเรียน ณ ร.ร.อนุบาลเวียงป่าเป้า

น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินบัญชี แล่ะพัสดุของสถานศึกษา รุ่นที 15 กลุ่มศรีเวียง ร.ร.อนุบาลเวียงป่าเป้า ร.ร.ดอยเวียงผาพิทยา ร.ร.บ้านหนองยาว ร.ร.ชุมชนบ้านกู่ และร.ร.บ้านแม่ปูนหลวง โดยใช้่สถานที่ ณ ร.ร.อนุบาลเวียงป่าเป้า และยังจัดอบรมสัญจรต่อไปจนถึงรุ่นที่ 29 วันที่ 20 ธ.ค.2556 นี้.
ดาวโหลดภาพถ่ายพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 26 พ.ย.56

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2013-11-30 02:26:04
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.