สพป.ชร.2
 
 โรงเรียนบ้านวังวิทยา จัดอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 
imageโรงเรียนบ้านวังวิทยา จัดอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย - นายถวิล สุริยะ ผอ.โรงเรียนบ้านวังวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เปิดกรวยดอกไม้ก้มกราบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู้หัว ในการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก ประจำรุ่นที่ 2/2561 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" และหลักสูตรขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62 ครู นักเรียน บุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณโรงเรียนบ้านวังวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงรายภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2020-01-19 22:43:04
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.