สพป.ชร.2
 
 ตสน.ตรวจสอบการเงิน-บัญชี โรงเรียนบ้านดินดำ
 
image

.

ตสน.ตรวจสอบการเงิน-บัญชี โรงเรียนบ้านดินดำ - น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงรายเขต 2 ตรวจสอบระบบการบริหาร จัดการทางด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนบ้านดินดำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2562 ณ โรงเรียนบ้านดินดำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ดำริ/ภาพ-ข่าว)ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-11-30 19:04:26
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.