สพป.ชร.2
 
 ตรวจเยี่ยม-นิเทศโรงเรียนบ้านดงมะดะ พร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
 
image

.

ตรวจเยี่ยม-นิเทศโรงเรียนบ้านดงมะดะ พร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 - นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 และนิเทศติดตามการจัดการบริหารโรงเรียนตามนโยบาย Cr2 Acts model ของโรงเรียนบ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว ให้คำแนะนำและข้อเสนอต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานโรงเรียนในโอกาสต่อไป (สมจิตร/ภาพ-ข่าว)ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-11-07 11:12:43
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.