สพป.ชร.2
 
 นิเทศติดตามอบรมแนะนำระบบ DLIT และ DLTV โรงเรียนพระปริยัติธรรม(แผนกสามัญศึกษา) อ.เวียงป่าเป้า
 
image

.

นิเทศติดตามอบรมแนะนำระบบ DLIT และ DLTV โรงเรียนพระปริยัติธรรม(แผนกสามัญศึกษา) - นายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เชียงราย เขต 2 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน น.ส.เบญญา กำลังหาญ เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม ร่วมติดตามนิเทศอบรมแนะนำการจัดระบบอุปกรณ์และความเสถียรของสัญญาณ ในการศึกษาทางไกลด้วยระบบ DLIT และ DLTV โดยมีนายไชวัฒน์ ทานศิลา ครูฝ่ายวิชาการ และน.ส.จีราพร มาจู ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และการงานพื้นฐานอาชีพ ให้การต้อนรับ ณ วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย.2562 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้วปริยัติศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม(แผนกสามัญศึกษา) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-09-26 11:51:57
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.