สพป.ชร.2
 
 ประชุมจัดทำข้อมูลเกณฑ์พิจารณาย้ายข้าราชการครู
 
image

.

ประชุมจัดทำข้อมูลเกณฑ์พิจารณาย้ายข้าราชการครู - นายจรัญ แจ้งมณี ผอ. สพป.เชียงรายเขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูล ตามหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้าย ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์สพป.เชียงราย เขต 2ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2020-02-16 16:14:06
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.