สพป.ชร.2
 
 นำเสนอการขับเคลื่อนจุดเน้น นโยบาย CR2ACTS Model
 
image

.

นำเสนอการขับเคลื่อนจุดเน้น นโยบาย CR2ACTS Model - นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนจุดเน้น นโยบาย CR2ACTS Model สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา วันจันทร์ที่ 2 ธ.ค.2562 โรงเรียนบ้านป่าบง โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย โรงเรียนบ้านแม่พุง โรงเรียนบ้านแสนเจริญ โรงเรียนเวียงผาวิทยา โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านโป่งนก โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา ภาคบ่าย โรงเรียนริมวัง1 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา โรงเรียนบ้านดอนสลี โรงเรียนบ้านป่าสัก โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) นำเสนอการขับเคลื่อนจุดเน้น นโยบาย CR2AC้TS Mode ตามตาราง ถึงวันที่ 6 ธ.ค.2562 นี้ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (พรทิพา-ข่าว)ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-12-02 16:03:18
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.