สพป.ชร.2
 
 20 เขตตรวจราชการ สพฐ. ประชุมทำ MOU ว่าที่รองผอ.เขต-ศึกษานิเทศก์ 4 ธค.2562 นี้
 
image

.

20 เขตตรวจราชการ สพฐ. ประชุมทำ MOU ว่าที่รองผอ.เขต-ศึกษานิเทศก์ 4 ธค.2562 นี้ - ตามที่ สพฐ. ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการ ปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ และการพัฒนาตนเองร่วมกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 304 ราย และผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 826 ราย โดยให้เข้าร่วมและลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ พื้นที่ของตนเองตามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ cluster นั้นๆ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-12-01 15:39:10
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.