สพป.ชร.2
 
 นำเสนอการขับเคลื่อนจุดเน้น นโยบาย CR2ACTS Model
 
image

.

นำเสนอการขับเคลื่อนจุดเน้น นโยบาย CR2ACTS Model - นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนจุดเน้น นโยบาย CR2ACTS Model สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา วันศุกร์ที่ 29 พ.ย.2562 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ โรงเรียนป่าแงะวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านปางหก โรงเรียนดอยเวียงวิทยา โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา ภาคบ่าย โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ โรงเรียนบ้านสันก้างปลา โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ โรงเรียนบ้านท่ามะโอ นำเสนอการขับเคลื่อนจุดเน้น นโยบาย CR2AC้TS Mode ตามตาราง เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.- 6 ธ.ค.2562 นี้ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (พรทิพา-ข่าว)ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-11-29 11:16:49
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.