สพป.ชร.2
 
 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. มอบนโยบายเพิ่มศักยภาพ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
 
image

.

“สพฐ.จัดประชุมมอบนโยบายเพิ่มศักยภาพงานอำนวยการ” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานในการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพฐ. ทั่วประเทศ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภูเบศ พลชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานชมรม ผอ.กลุ่มอำนวยการและนายอาจินต์ ชุติภานุวัชร์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ โดยประธานกล่าวในเรื่องความสำคัญของ Thailand 4.0 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาสากล ภาษาอาเซียน IT และเทคโนโลยี การปรับกระบวนทัศน์ในการทำงาน การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ระบบราชการ โลกในยุคของการแข่งขัน และการดำรงตนในเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลให้งานอำนวยการมีประสิทธิภาพส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการจัดการเรียนการสอนของเด็กในที่สุด พจนาถ ช่วยเนื่อง ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 1 ข่าว/วรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 2 ภาพภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-09-11 19:58:09
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.