สพป.ชร.2
 
 ต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมผอ.กลุ่มอำนวยการทั่วประเทศ
 
image

.

ต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมผอ.กลุ่มอำนวยการทั่วประเทศ - นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ต้อนรับนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แก่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สังกัด สพฐ. วันที่ 8-11 ก.ย.2562 ณ โรงแรมเวียงอินน์ จ.เชียงราย โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เขียงราย เขต 1 นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เขียงราย เขต 4 และนายภูเบศ พลชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานชมรมผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพฐ. ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานอำนวยการ รวม 10 งาน ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานประสานงาน งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ท้ายสุด ได้เน้นย้ำฝากรุ่นพี่ให้ถ่ายทอดความรู้งานต่างๆ ในกลุ่มอำนวยการให้รุ่นน้องได้เรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนงานอำนวยการให้มีศักยภาพต่อไปภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-09-11 07:41:22
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.