สพป.ชร.2
 
 ที่ปรึกษา IQA ติดตามเครื่อข่ายฯ เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน
 
image

.

ที่ปรึกษา IQA ติดตามเครื่อข่ายฯ เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน - เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ก.ย.2562 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพปงเชียงราย เขต 2 ร่วมชมนิทรรศการกับ ดร.เฉลิมฟัก ฟักอ่อน ดร.สุรางค์ วิสุทธิ์สระ และนางชุลีกร โชติ ที่ปรึกษา IQA ระดับภาค ที่ลงพื้นที่เป็นครั้งที่ 2 ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายสถานศึกษา และสถานศึกษานำร่อง ในการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผอ. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ .อแม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มงานประกันฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงรายเขต 2 (อิชยาพัฒน์/ภาพ-ข่าว)ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-09-10 16:39:56
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.