สพป.ชร.2
 
 รองณัฏฐกันย์ เปิดการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
image

.

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 จัดอบรมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ มีครูผู้รับผิดชอบจากทุกโรงเรียนเข้าร่วมอบรม รวม 151 คน ในการนี้ขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ ขอบคุณท่านสุรัตน์ สรวงสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ สพฐ. บรรยายในหัวข้อหลักการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผอ.ปกาศิต นุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า บรรยายในหัวข้อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูพิชิตพล ทองเทือก (ครูโด่ง) ครูโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 ศูนย์เสมารักษ์เชียงราย เพจชุดเฉพาะกิจ แก้ปัญหาวัยรุ่นเชียงราย การดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหากรณีเร่งด่วน นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หัวข้อการคัดกรองนักเรียน การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ และนายวิเชียร ธรรมยา นักวิชาการศึกษา ศูนย์ ฉก.ชน. สพป.เชียงราย เขต 2 การเฝ้าระวัง ติดตามข่าว และการเขียนรายงานข่าว การคุ้มครองนักเรียน (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-09-09 13:18:29
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.