สพป.ชร.2
 
 คณะกรรมการพิจารณาขยายชั้นเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง ถึงชั้น ม.3
 
image

.

คณะกรรมการพิจารณาขยายชั้นเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง ถึงชั้น ม.3 - ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รอ.ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการขยายชั้นเรียน จากชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนขอขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า ประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (บาหยัน/ภาพ-ข่าว)

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-08-14 21:47:58
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.