สพป.ชร.2
 
 2 โรงเรียนในอำเภอพาน ร่วมประกวด (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค
 
image2 โรงเรียนในอำเภอร่วมประกวด (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค - นักเรียนจากโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อ.พาน จ.เชียงราย เป็นตัวแทนโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประกวดแข่งขันการนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ (Best Practice) "บริษัทสร้างการดี" และโรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย โรงเรียนเสุจริตต้นแบบ เป็นตัวแทนของ สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประกวดแข่งขันการนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ (Best Practice) "กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง" (Project Citizen) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภายในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ (สุวิทย์/ภาพ-ข่าว)

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-08-12 12:32:05
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.