สพป.ชร.2
 
 อบรมพัฒนาครูฯ ด้วยวิทยาการคำนวณ 37 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่ 2
 
image

.

อบรมพัฒนาครูฯ ด้วยวิทยาการคำนวณ 37 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่ 2 - การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนาณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่สอง https://youtu.be/tL-3S6xWy1A https://youtu.be/5Lw_YjpIRcQ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนรู้และประเมินผู้เรียนสำหรับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-2 ป.4-5 และ ม.1-2 จำนวน 96 คน จาก 37 โรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันศุกร์ที่ 9 และวันเสาร์ที่ 10 ส.ค.2562 นี้ ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 https://www.facebook.com/HNYRobot/videos/321513818599048/

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-08-11 15:49:36
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.