สพป.ชร.2
 
 พร้อมรับมอบอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหว คุ-ซา-โนะ-เนะ- โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ศุกร์ที่ 12 ก.ค.2562 นี้
 
image

.

พร้อมรับมอบอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหว คุ-ซา-โนะ-เนะ- โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ศุกร์ที่ 12 ก.ค.2562 นี้ - นายทศพร จันทร์เนตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานที่โครงการก่อสร้างอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหว สำหรับโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ซึ่งจะมีพิธีรับมอบในวันศุกร์ที่ 12 ก.ค.2562 นี้ ***กำหนดการพิธีส่งมอบ และเปิดป้ายอาคาร KUSANONE โครงกำรควำมร่วมมือทำงด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและควำมมั่นคงของมนุษย์ (คุซาโนะเนะ) (Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects: KUSANONE) โรงเรียนอนุบำลแม่ลำว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลำว จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. - พิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล (ทำพิธีเซ่นไหว้บูชาเทพ) เวลา 08.00 น. - พิธีสูตรถอนและพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ ๕ รูป - พิธีเจิมอาคารเรียนโดยพระสงฆ์ เวลา 09.30 น. - ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพืนที่การบริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๖ (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) ประธานในพิธีตัวแทนฝ่ายไทย ***หมายเหตุ แต่งกายชุดสุภาพ หรือชุดพื้นเมืองโทนสีเหลือง

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-07-11 22:09:54
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.